ENMOT – czyli Elektro Neuro Mobilizacja Obszaru Twarzowego to metoda stymulacji obwodowej. Ta niezwykle skuteczna i bezpieczna metoda ma zastosowanie w terapii pacjentów z zaburzeniami połykania, artykulacji, symetrii twarzy, z trudnościami dyzartrycznymi, nadmiernym ślinotokiem, dystrofią mięśni, np. po udarach czy też wypadkach.

Terapia ENMOT dedykowana jest szczególnie osobom dotkniętym rzadkimi zespołami genetycznymi (SMA, SLA, DMD, SCA, zespół Moebiusa, Charge, Treachera Collinsa).

ENMOT stosuje się również u osób z rozszczepami, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym oraz nieprawidłową dystrybucją napięcia mięśniowego. Metodę można również wykorzystać u dzieci z wadami wymowy, które oddychają nieprawidłowym, ustnym torem, nie pionizują języka w spoczynku, a także w czasie połykania i mówienia.

Jest skutecznym uzupełnieniem leczenia logopedycznego i ortodontycznego. Zabieg elektrostymulacji, dzięki odpowiednio dobranym parametrom, wspomaga kompleksowe leczenie pacjentów z zaburzeniami logopedycznymi. Polega on na przepływie prądu o bardzo niskim natężeniu przez mięśnie okolicy twarzy w celu usprawnienia tych funkcji. Oddziałuje na cały aparat artykulacyjny człowieka, wspomagając jego działanie. Zabieg pobudza do pracy włókna mięśniowe, wskutek czego następuje wzmocnienie siły, przyrost masy oraz objętości mięśni.

Wskazania do zabiegów elektrostymulacji:

 • po operacji rozszczepu warg i podniebienia,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • dyslalia obwodowa,
 • mowa nosowa (rynolalia),
 • afazja motoryczna,
 • dyzartria (zaburzenia artykulacji),
 • wysiękowe zapalenie uszu (zaburzenia pracy trąbki słuchowej),
 • problemy z połykaniem pokarmów,
 • krztuszenie podczas jedzenia i picia,
 • po adenotomii (usunięciu migdała gardłowego).

Przeciwwskazaniem do elektrostymulacji są:

 • choroby neurologiczne (padaczka),
 • choroby kardiologiczne (rozrusznik serca),
 • zakażenie bakteryjne,
 • aparaty ortodontyczne stałe,
 • implanty słuchowe,
 • uszkodzenie skóry w miejscu zabiegu,
 • nowotwory.

OSOBY BĘDĄCE POD STAŁĄ OPIEKĄ LEKARZY SPECJALISTÓW POWINNY POSIADAĆ OD NICH ZAŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO ELEKTROSTYMULACJI.

Zabieg jest komfortowy, bo zupełnie bezbolesny i trwa około 10-15 minut (1 obszar), zależnie od tego, ile obszarów jest poddawanych stymulacji. W zależności od stanu wrażliwości skórnej pacjent może odczuwać lekkie mrowienie lub może nie odnotować żadnych odczuć.

Dla uzyskania najlepszej skuteczności zaleca się serię zabiegów 3 razy w tygodniu przez  4 do 6 tygodni, w zależności od poprawy stanu stymulowanej okolicy.