W gabinecie zajmujemy się nie tylko eliminowaniem problemów z właściwym artykułowaniem i wymawianiem głosek, ale też przełamywaniem barier komunikacyjnych. Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie z każdym pacjentem. Ćwiczenia dostosowujemy do rodzaju zaburzeń mowy oraz ich stopnia, a także do wieku i możliwości psychofizycznych pacjenta. Indywidualny plan terapii, przygotowany w oparciu o problem  z jakim boryka się pacjent, a także jego zainteresowania, bardzo ułatwia pracę. Pracujemy  z pacjentami z zespołami genetycznymi, dyzartrią, dysfagią oraz chorobami rzadkimi.

Do każdego pacjenta podchodzimy w sposób indywidualny, określając rodzaj i zakres ćwiczeń w ramach terapii na podstawie diagnozy logopedycznej. Powodzenie terapii w dużej mierze zależy od przemyślanych i odpowiednio zaplanowanych działań. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby diagnoza i zajęcia logopedyczne były kompleksowe, a więc łączyły  w sobie stymulację wielu różnych funkcji.

Jak pracujemy?

DIAGNOZA /PIERWSZE SPOTKANIA

Jeśli problem, z którym się do nas Państwo zgłaszacie jest bardziej złożony proponujemy zapisanie się na diagnozę, rezerwujemy wtedy dla Państwa więcej czasu. Są to najczęściej dwa spotkania z logopedą/neurologopedą, po których opracowujemy plan terapii. Logopeda/neurologopeda przeprowadza wywiad oraz badanie. Ocenie podlega: sprawność oraz budowa aparatu artykulacyjnego, oddychanie, połykanie, słuch fonemowy, rozwój: mowy, społeczno-emocjonalny, ruchowy. Następnie specjalista omawia z Rodzicami/ Opiekunami wynik diagnozy i przygotowuje indywidualny plan terapii.

Terapia skierowana do dzieci prowadzona jest w formie zabawy. Im wcześniej podejmie się terapię, tym lepiej. Nie należy czekać, bo im później, tym trudniej zlikwidować wadę wymowy. W naszym gabinecie pracujemy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością  w tym także intelektualną oraz sprzężeniami. Zapraszamy również pacjentów z chorobami rzadkimi. Do naszej kliniki zapraszamy również osoby dorosłe.

Długość terapii jest uzależniona od rodzaju i skali problemu, a także intensywności postępów, jakie robi pacjent. Bardzo istotne w całej terapii jest również wsparcie i współpraca rodziców/opiekunów małych pacjentów, których zadaniem jest codzienne kontrolowanie postępów dziecka i wykonywanie z nim określonych ćwiczeń.

Jak przygotować się do pierwszej wizyty?

Proszę wziąć ze sobą:

 • Informacje od specjalisty, który kieruje pacjenta (ortodonta, stomatolog, neurolog, laryngolog, psycholog itp).
 • Kartę informacyjną ze szpitala (jeśli zaburzenia mowy i/lub jedzenia są skutkiem udaru niedokrwiennego bądź krwotocznego mózgu, urazu, guza, nowotworów jamy ustnej, gardła, krtani itp.).
 • Wyniki konsultacji i badań laryngologicznych, audiologicznych (badania słuchu) oraz neurologicznych (EEG, MR i TK głowy) jeśli takie były u niego przeprowadzane.
 • Zdjęcie RTG zębów, pantomografia, cefalometria, zdj. zatok, stawów skroniowo-żuchwowych – jeśli pacjent takie posiada.
 • Proszę, żeby pacjent, który ma problemy z komunikacją / porozumiewaniem się, przyszedł na wizytę z osobą, z którą spędza najwięcej czasu.
 • Jeśli pacjent zażywa leki na co dzień, proszę o spisanie ich nazw i sposobu dawkowania.
 • Jeśli Pacjent korzysta z różnego rodzaju protez (np. słuchu – aparaty słuchowe, głosu – generator dźwięku, dentystyczne – protezy zębowe) – proszę zabrać je na wizytę.
 • Jeśli pacjent korzysta z ruchomego aparatu ortodontycznego – proszę o jego zabranie na wizytę.

Dodatkowo w przypadku dziecka rodzicu przypomnij sobie:

 • Jaki przebieg miała ciąża i poród.
 • Czy będąc w ciąży mama przyjmowała jakiekolwiek leki, czy chorowała, czy musiała leżeć.
 • Przypomnij sobie, jak przebiegał dotychczasowy rozwój motoryczny (fizyczny) Twojego dziecka: kiedy i jak długo raczkowało, kiedy samo siedziało i pewnie chodziło.
 • Przypomnij sobie kiedy Twoje dziecko zaczęło wypowiadać pierwsze słowa, jak mowa rozwijała się z czasem.
 • Pomyśl o tym, w jakim momencie zaniepokoił Cię rozwój Twojego dziecka, czy wiążesz to z jakimś wydarzeniem.

W skład świadczonych usług wchodzą min.:

1. Diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy


2. Diagnoza i terapia zaburzeń mowy i komunikacji:

 •  Autyzm,
 •  Zespół Aspergera,
 •  Alalia,
 •  Afazja,
 •  Dyzartria w tym pacjenci w stanach po wypadkach, udarach, z nienormatywną dystrybucją napięcia mięśniowego, chorobą nowotworową jamy ustnej, języka, gardła, przełyku oraz po przebytym udarze,
 • Zespół Downa,
 • Mózgowe Porażenie Dziecięce (MPD)

3. Profilaktyka zaburzeń mowy:

 •  Ćwiczenia mające na celu stymulowanie mowy
 •  Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne

4. Diagnoza i terapia wad wymowy, tzw. dyslalii, w tym:

 • Seplenienia – nieprawidłowa realizacja głosek ś, ź, ć, dź / s, z, c, dz / sz, ż, cz, dż
 • Kappacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski K
 • Gammacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski G
 • Betacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski B
 • Lambdacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski L
 • Rotacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski R
 • Mowy bezdźwięcznej – zastępowanie głosek dźwięcznych ich bezdźwięcznymi odpowiednikami, np. B – P, D – T, G – K

5. Terapia dyzartrii

6. Terapia dysfagii

7. Diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD/APD

8. Terapia miofunkcjonalna

9. Terapia karmienia niemowląt i małych dzieci

10. Terapia niepłynności mówienia

W naszej pracy prowadzone terapie wspomagamy tapingiem logopedycznym oraz elektro neuro mobilizacją obszaru twarzowego.